topbar

Esittely

Perhekoti Marinmäki sijaitsee Hattelmalan kaupunginosassa, 5 km päässä Hämeenlinnan keskustasta.

Talo tarjoaa sijoituspaikan tukea elämäänsä tarvitseville nuorille, joilla jokaisella on käytössään oma huone sekä yhteiset oleskelu- ja harrastetilat. Myös nuoren omaisilla ja ystävillä on tilaa yöpyä perhekodissa. Hyvät kulkuyhteydet ja kaupungin läheinen sijainti mahdollistavat vaivattomat koulumatkat ja liikkumisen vapaa-ajan rientoihin.

Kreikkalaisen ja suomalaisen kulttuuritaustan omaavat perhekotivanhemmat perheineen asuvat perhekodissa yhdessä sijoitettujen nuorten kanssa. Perheeseen kuuluu myös koiria, joten valitettavasti allergisia nuoria ei kotiin voida sijoittaa.

Tiivis pieni yksikkö tarjoaa turvallisen ympäristön sijoitetuille nuorille. Normaali perheen arki rutiineineen ja askareineen, joihin kaikki osallistuvat vuorollaan kykyjensä mukaan,valmentavat osaltaan nuoria itsenäisiksi selvityjiksi.

Perhekodissa kahden kielen ja kulttuurin sekoittuminen avartaa nuorten käsitystä maailmasta ja osaltaan auttaa ymmärtämään ja hyväksymään ihmisten erilaisuutta. Nuoria halutaan auttaa kehittymään itseään ja toisiaan kunnioittaviksi, luontoa rakastaviksi, terveen itsetunnon omaaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Myös yhteiset retket ja matkat tukevat kasvamista ja kehittymistä.

Marinmäen perhekodissa arvostetaan tervettä maalaisjärkeä, arkielämän taitojen hallintaa sekä koulunkäynnin ja harrastusten sopivaa suhdetta. Pidämme myös tärkeänä tiiivistä yhteistyötä nuorten kodin, koulun sekä ulkopuolisten ammattilaisten kanssa.

marinmäki